Hírek

  MH ÖHP

  NFTC

  Fegyverek
  • 9K310 Igla
  • An-26
  • Atlas-2 Mistral
  • Jak-52
  • JAS-39 Gripen
  • Kub 2K12M
  • L-39ZO
  • Mi-17P
  • Mi-24 D/V/P
  • Mi-8T
  • MiG-29

  Repülőnapok
  • Hazai repülőnapok
  • Külföldi repülőnapok

  Elérhetőség


Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság
A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság megszüntetésével, azok jogutódjaként, illetve a megszűnő Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, a Magyar Honvédség Híradó és Informatikai Parancsnokság, a Magyar Honvédség Művelet Irányító Központ és a Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság egyes feladatainak át vételével, 2007. január 1-jei hatállyal megalakult az MH Összhaderőnemi Parancsnokság.

Az MH ÖHP jogi személy, önálló állomány táblával rendelkező, hadműveleti magasabb egység jogállású, középszintű irányító-vezetõ szerv, katonai szervezet. Állománya a Magyar Honvédség költségvetési létszám keretéből az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszám keretbe tartozik.

Az MH ÖHP alapítója a honvédelmi miniszter, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium.

Az MH ÖHP a HM Honvéd Vezérkar főnök közvetlen szolgálati alárendeltségében működik.

Az MH ÖHP állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Az Országgyűlés, a Kormány, a honvédelmi miniszter, a szakállamtitkárok, a kabinetfőnök és a HM Honvéd Vezérkar főnök által, valamint a hatályos jogszabályok katonai szervezetek rész jogkörű költségvetési egységként történő működtetése az összhaderőnemen belül, honvédelmi miniszteri határozat alapján.

Az MH ÖHP fő feladatai:
A HM Honvéd Vezérkar főnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekkel, valamint a rendvédelmi szervek és a katasztrófavédelem erőivel, továbbá a szövetséges erőkkel együtt működve:

  a, a Magyar Köztársaság függetlensége, területi és légtér integritása, lakossága és anyagi javai külső támadással szembeni védelmének összhaderőnemi tervezése és vezetése;

  b) a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek – különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok – összhaderőnemi feladatai végrehajtásának tervezése és vezetése;

  c) az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai ellátásában való közreműködés összhaderőnemi tervezése, vezetése és irányítása;

  d) a szövetségi rendszerben, illetve a különböző nemzetközi szervezetek alárendeltségében béke támogató és válságreagáló műveletekben részt vevő ideiglenes katonai szervezetek és az MH ÖHP alkalmazási köré be tartozó műveleti területen egyéni beosztást betöltők nemzeti adminisztratív irányítása, kiválasztásának, felkészítésének és feladat végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

  e) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelme, feladatainak összhaderőnemi irányítása;

  f) a Befogadó Nemzeti Támogatás katonai feladatai ellátásának összhaderőnemi irányítása;

  g) az összhaderőnem részére meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges működési feltételek tervezése, biztosítása;

  h) a személyi állomány, a csapatok béke és békétől eltérő időszak feladataira való felkészítésének és kiképzésének tervezése, szervezése és összhaderőnemi vezetése és irányítása;

  i) a nemzeti és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatok csapatmozgásainak, szállítási – földi, légi, tengeri és folyó felszíni – feladatainak tervezése, szervezése és koordinálása;

  j) az Alkotmány 40/B. § (2) be kezdés szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos cselekmények elhárításában való közreműködés összhaderőnemi irányítása;

  k) az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott esetben elrendelt feladatok összhaderőnemi tervezése, vezetése és irányítása;

  l) külön tervek és direktívák alapján az „AIR POLICING” és „RENEGADE” feladatok összhaderőnemi irányítása, felügyelete és adminisztratív támogatása;

  m) polgári hatóságok támogatása, katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történő hozzájárulás összhaderőnemi irányítása;

  n) állami szervek részére térítés ellenében katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátásának összhaderőnemi irányítása;

  o) talált robbanó testek tűzszerészeti mentesítésének, illetve egyéb tűzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtásának irányítása;

  p) légi és szárazföldi kutatás-mentés feladatainak irányítása;

  q) protokolláris feladatok teljesítésében való részvétel.
Nyomtatható változat
Küldje el ismerősének
 Kereső
   
 

 Hírlevél

   E-mail:

   


 Mi kérdezzük

Hány éves idén a légierő?
   60
5255-85%
   70
460-7%
   80
177-2%
   90
225-3%
Összesen: 6117

   
 
  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6.
Posta címe: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.