Hírek

  MH ÖHP

  NFTC

  Fegyverek
  • 9K310 Igla
  • An-26
  • Atlas-2 Mistral
  • Jak-52
  • JAS-39 Gripen
  • Kub 2K12M
  • L-39ZO
  • Mi-17P
  • Mi-24 D/V/P
  • Mi-8T
  • MiG-29

  Repülőnapok
  • Hazai repülőnapok
  • Külföldi repülőnapok

  Elérhetőség


A légierő és a repülő fegyvernem napjára
Forrás: Honvédelmi Minisztérium

Havril András vezérezredesnek, a HM Honvéd Vezérkar főnökének köszöntő levele a légierő és a repülő fegyvernemi nap alkalmából.


Tábornokok, Tisztek, Zászlósok, Tiszthelyettesek!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!


Nagyboldogasszony ünnepén a légierő és a repülő fegyvernem napján tisztelettel köszöntöm önöket a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetése nevében.

Augusztus 15-e a magyar történelem és a hagyományok jelentős dátuma. A legenda szerint államalapítónk és első keresztény királyunk, Szent István ezen a napon ajánlotta fel országát és koronáját a Szűzanyának és később ő is ezen a napon halt meg 1038-ban. A magyar repülők Nagyboldogasszonyt választották oltalmazójuknak és így augusztus 15-én ünneplik fegyvernemük napját.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A katonai repülés kezdete itthon a XX. század elejére tehető. A szárazföldi csapatok már 1913-ban olyan gyakorlatot tartottak, ahol a repülőgépek felderítő feladatokat hajtottak végre, segítve ezzel a gyakorlat sikeres végrehajtását. Hazánkban ez a Komárom és Dorog térségében végrehajtott feladat jelentette a katonai repülők harci alkalmazásának kezdeteit.

Bár a repülés csak nagyon kevesek élethivatása, ez a kis létszámú csoport azonban elhivatottságával, felkészültségével és emberi magatartásával nagymértékben hozzájárul a légierő alapfeladatainak ellátásához. Hazánk légterének védelme, a kutató-mentő szolgálat, a szárazföldi csapatok támogatása olyan feladat, amely egész embert kíván.

A repülő fegyvernem napján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a légierő személyi állományának felkészültsége, kiképzettsége, a haderőnemhez való erkölcsi és morális kötődése, a katonai függelmi viszonyokat meghaladó – bajtársiasságon alapuló – felelőssége nagyszerű alapot jelentett ahhoz, hogy a légierő maradéktalanul képes eleget tenni alaprendeltetéséből adódó feladatainak.

A mindenkori légierő története egyszerre volt a magyar katonai repülés, a magyar haderő, és bizonyos értelemben a magyar társadalom történetének szerves része.

A légierő vezetése a katonai szervezetek parancsnoki állományának aktív támogatásával, az elöljárók és a beosztott állomány bizalmát élvezve töretlen tenni akarással és nagyfokú vezetői jártassággal biztosította, hogy a gyakori átszervezések, átfegyverzések, fejlesztések ellenére magas színvonalon tegyen eleget a haza védelmével, a szövetségi kötelezettségekkel összefüggő követelmények maradéktalan teljesítésének.

A repülő fegyvernem napja alkalmából köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a fegyvernem teljes állományának. Hiszem és tudom, hogy az állomány felkészültsége, hivatástudata megfelelő alap a jövő kihívásainak való megfeleléshez, az előttünk álló feladatok eredményes végrehajtásához.

Hosszú út vezetett el az először a levegőbe emelkedő első magyar katonai repülőgéptől a légierőnél hamarosan rendszerbe álló új, negyedik generációs repülőgépig. De az érzés, a feladat ugyanaz maradt mindmáig. Biztos vagyok benne, hogy az első magyar katonai repülők ma büszkén tekintenének mindarra, amit a fegyvernem elért. Önök pedig ugyanezzel a büszkeséggel folytathatják azt a munkát, amit elődeik elkezdtek.

A feladatok, amelyek önök előtt állnak, magas fokú hivatástudatot, felkészültséget és áldozatkészséget követelnek.

Ehhez kívánok önöknek sok sikert, erőt és egészséget, magánéletükben pedig sok boldogságot.

Havril András vezérezredes
Nyomtatható változat
Küldje el ismerősének
 Kereső
   
 

 Hírlevél

   E-mail:

   


 Mi kérdezzük

Hány éves idén a légierő?
   60
5255-85%
   70
460-7%
   80
177-2%
   90
225-3%
Összesen: 6117

   
 
  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6.
Posta címe: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.